DIVE MASTER


Aquest és el curs que t’obre les portes per poder començar a treballar  en el món de busseig.

En aquest curs seràs avaluat a les Habilitats de Busseig ( són 20 destreses que es realitzen en aigües confinades i què hauràs de obtenir la puntuació almenys de 3 sobre 5 en cadascún dels exercicis, obtenint una puntuació total mínima de 68).

També hauràs d’obtenir una puntuació mínima de 3 en cadascuna de les categories següents, al final del mòdul d’aplicació pràctica:

 • Nivell de participació activa i positiva en les sessiones d’entrenament.
 • Capacitat de servir com tutor als alumnes de busseig.
 • Bona disposició en seguir les indicacions.
 • Actitut/ comportament positiu cap els alumnes de busseig i personal.
 • Actitut positiva en el cuidado de l’entorn.
 • Comprensió general del paper del Divemaster.

També hauràs de :

 • Crear un mapa de busseig
 • Desenvolupar novament les destreses de Rescat
 • Intercambiar tot l’equip de busseig ( excepte el neoprè i els ploms) sota l’aigua amb un company mentre compartiu la segona etapa d’un sol regulador (puntuant un mínimo de 3)
 • Completar els segments de desenvolupament de coneixements del Padi Divemaster Manual i Examen Final de Divemaster
 • Crear un Plà d’Assistència d’ Emergència
 • Completar els exercicis de resistència

En el moment de la certificació, verificarem que el bussejador tingui:

 • Almenys 60 immersions registrades incloent experiència en busseig nocturn, busseig de profunditat i navegació subaquàtica
 • Completat l’ entrenament de EFR Atenciò Primària i Secundària (dins dels 24 mesos)
 • I conformitat de l’ Acord de Licència i Afiliació a Padi

Requisits:

 • Edat mínima 18 anys
 • Estar certificat com Advanced Open Water Diver i Rescue Diver
 •  20 immersiones registrades
 • Haver completat EFR
 • Haver sigut avaluat per un metge i declarat apte per el busseig dins dels  12 meses

T’ESPEREM!